תומכים
59
אחוז גיוס
60%
גויס
108,101

שנה שבעה למשפחות חיילי צה"ל

הצטרפו לפרויקט של עמותת ׳חסדי נעמי׳ לחלוקת חבילות מזון למשפחות חיילי צה״ל

תמוך בפרויקט

שנה שבעה למשפחות חיילי צה"ל

108,101.00 גוייסו באמצעות 59 תומכים