שנה שבעה למשפחות חיילי צה"ל

הצטרפו לפרויקט של עמותת ׳חסדי נעמי׳ לחלוקת חבילות מזון למשפחות חיילי צה״ל

108,101.00 גוייסו באמצעות 59 תומכים
תומכים
59
אחוז גיוס
60%
גויס
108,101
תמוך בפרויקט