להלן המסמכים הדרושים לנו על-מנת לקבל אישור מחברת האשראי לבצע עבורכם קבלת תרומות בכרטיסי אשראי. זהו הליך חד פעמי שישמש אתכם גם בעתיד אם תרצו לקבל תרומות באשראי באופן עצמאי ללא קשר לקמפיין גיוס המונים. 

לצורך קמפיין גיוס תרומות לעמותות או תאגידים:

בכדי שנוכל לייעל את התהליך הפגישה שלכם עם נציג חברת האשראי (דרכם אנו עושים את הגבייה), נבקשך להכין מראש את המסמכים הבאים:

1. תעודת זהות מקורית ועדכנית של בעל העסק.

2. תעודת התאגדות שהונפקה ע״י הרשם וכוללת את מספר התאגיד, שם התאגיד, תאריך ההתאגדות

3. פרוטוקול מורשה חתימה המפרט בעלי זכויות החתימה לכל דבר ועניין וללא הגבלות סכום ומופנה לכל מאן דבעי.

4. מסמך בנקאי המפרט את פרטי חשבון הבנק של בית העסק וכן את שמות בעלי החשבון ומספרי הזהות שלהם (לדוגמא: אישור ניהול חשבון / צילום ש׳יק)

*במידה ולא קיים בבית העסק בעל שליטה יש לצרף מסמך מעו״ד מאושר בחתימה מקורית כי אין בעלי שליטה בתאגיד.

לתשומת ליבך: החתימה על ההסכם מחייבת נוכחות של בעלי העסק.

 

 

לצורך קמפיין מימון המונים לעסק פרטי:

1. תעודת זהות מקורית ועדכנית של בעל העסק.

2. תעודת עוסק מורשה מרשויות מע״מ הכוללת בעלי העסק ומספרי הזהות שלהם.

3. מסמך בנקאי המפרט את פרטי חשבון הבנק של בית העסק וכן שמות בעלי החשבון ומספרי הזהות שלהם (לדוגמא: אישור ניהול חשבון צילום ש׳יק) 

לתשומת ליבך: החתימה על ההסכם מחייבת נוכחות של בעלי העסק.

בכל שאלה או בירור ניתן לצור איתנו קשר טלפוני או במייל.