ספר שירים- טל ומחר

בסייעתא דשמיא: טל ומחר ספר ובו מקבץ שירים, השירים כתובים בצורה מודרנית, משקפים נקודות מבית ומחוצה לו. ימים של חול ומועדים, חריקות של שגרה, ונצנוצים של דרור. בספר כמאה עשרים שירים שיכרכו, בע"ה, בכריכה רכה.השירים כואבים, צוחקים, מלחלחים בטל של הומור, מגיעים מתוך היום יום, מגביהים טפח מעל ובעיקר לוחשים: יש מחר!

$ 739 Fueron movilizados por 46 Partidarios
Partidarios
46
Porcentaje de reclutamiento
88%
Reclutado
$ 739
Apoye el proyecto