לא חוזרים לבית הספר בלי תיקמלא!

עוד מספר ימים מתחילה שנת הלימודים הבאה ועדיין יש ילדים בלי ילקוט וכלי כתיבה לשנה החדשה! רק בעזרתכם ארגון ׳חסדי נעמי׳ יוכל לתת סיוע לילדים הנזקקים!

$ 15,369 Fueron movilizados por 238 Partidarios
Partidarios
238
Porcentaje de reclutamiento
105%
Reclutado
$ 15,369
Apoye el proyecto