פרוסה 🥪או תרופה💊? גיוס חירום לחלוקת חבילות מזון לניצולי שואה וקשישים נזקקים 😭

"אל תשליכנו" לבחירה בין 'פרוסה או תרופה' הצטרפו ל'חסדי נעמי' בסיוע משטרת ישראל, צה"ל ורשויות הרווחה למיזם הענק בסיוע לקשישים וניצולי שואה ❤

$ 294,872 أرتفع بواسطة 4896 المستخدمين
أنصار
4896
النسبة المئوية التي تم رفعها
65%
رفع
$ 294,872
[support_project]